Biuletyn Informacji
Publicznej
 
 • Pogotowie ciepłownicze: 993
 • Pogotowie ciepłownicze:993
 
Ciepło systemowe
dla Kalisza
Odpowiedzialni
w biznesie
Sprzyjamy
środowisku

O nasPrzedmiot działalnościWładze SpółkiStruktura organizacyjnaEkologiaDodatkowe usługiInfrastruktura i ŚrodowiskoGaleria zdjęć
 


Dodatkowe usługi

Zestawienie usług  świadczonych przez ECK:

1.   Eksploatacja węzłów cieplnych

ECK oferuje prowadzenie kompleksowej eksploatacji węzłów cieplnych przyłączonych do Sieci Ciepłowniczej` Miasta Kalisza, w szczególności:

 • uruchomienie i wyłączenie węzła cieplnego w trakcie rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego,
 • konserwacja wymienników, pomp, urządzeń i instalacji technologicznej,
 • usuwanie drobnych awarii w węźle,
 • całodobowa usługa Pogotowia Ciepłowniczego tel. 993
 • nadzór nad pracą węzła  i automatyki,
 • wykonywanie bieżących przeglądów

 

2.   Usługi laboratoryjne


Zleceniodawcom zewnętrznym oferujemy wykonywanie badań węgla kamiennego, oleju elektroizolacyjnego i turbinowego oraz wody w niżej przedstawionym zakresie:

 

Węgiel kamienny:

 • zawartość wilgoci: przemijającej, analitycznej, w węglu powietrznosuchym i całkowitej;
 • zawartość popiołu;
 • zawartości części lotnych;
 • zawartość siarki całkowitej,
 • ciepło spalania i wartość opałowa (z obliczeń),
 • analiza ziarnowa.

 

Olej elektroizolacyjny:

 • wygląd zewnętrzny (przeźroczystość, barwa, zawartość ciał obcych),
 • zawartość wody wydzielonej,
 • napięcie przebicia,
 • rezystywność,
 • współczynnik strat dielektrycznych,
 • temperatura zapłonu,
 • liczba kwasowa,
 • zawartość wody metodą K. Fischera miareczkowanie kulometryczne.

 

 Olej turbinowy:

 • wygląd zewnętrzny (przeźroczystość, barwa, zawartość ciał obcych),
 • lepkość,
 • odporność na emulgowanie,
 • temperatura zapłonu,
 • liczba kwasowa,
 • zawartość wody metodą K. Fischera miareczkowanie kulometryczne,
 • obecność inhibitora.

 

Woda:

 • zasadowość p, m;
 • twardość ogólna,
 • zawiesina ogólna, łatwoopadająca,
 • odczyn pH,
 • przewodnictwo,
 • ekstrakt eterowy,
 • utlenialność,
 • zawartość żelaza, chlorków, fosforanów, siarczanów, krzemionki.

Badaniu poddawane są próbki pobrane i dostarczone przez klienta na podstawie zlecenia.

Zapraszamy do współpracy.

 

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
ul. Torowa 115
62-800 Kalisz
www.energa-cieplokaliskie.pl tel. 62 500 28 00 / fax: 62 763 22 34
e-mail: cieplokaliskie@energa.pl

 

Projekt i wykonanie Arkomp