Biuletyn Informacji
Publicznej
 
  • Pogotowie ciepłownicze: 993
  • Pogotowie ciepłownicze:993
 
Ciepło systemowe
dla Kalisza
Odpowiedzialni
w biznesie
Sprzyjamy
środowisku

Zapytanie o przyłączenieWniosek - warunki przyłączeniaJak zawrzeć umowę?
 


Jak zawrzeć umowę na dostawę ciepła

Jeżeli zawarto już Umowę Przyłączeniową (lub taka nie była wymagana), należy złożyć pisemny wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie energii cieplnej.

Wniosek powinien zawierać:

 

ODBIORCA INDYWIDUALNY

POZOSTALI ODBIORCY

1.

imiona i nazwisko Właściciela
i ew. Współmałżonka

nazwa firmy, spółdzielni, instytucji itp.

2.

adres miejsca zamieszkania,
adres do korespondencji

adres siedziby,
adres do korespondencji,

3.

numery PESEL

NIP

4.

adresy obiektów, których dotyczy umowa z podaniem dla każdego z nich:

  • przeznaczenia części niemieszkalnych,
  • sumarycznej powierzchni pomieszczeń,
  • kubatury obiektu,
  • liczby mieszkańców (dla budynków mieszkalnych)
-

5.

moc zamówiona, w podziale na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i in. (1)

6.

propozycję daty zawarcia umowy

Dokumenty do pobrania:

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

ODBIORCA INDYWIDUALNY

POZOSTALI ODBIORCY

1.

aktualny wypis z Księgi Wieczystej lub kopię dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania obiektu (np. umowa kupna sprzedaży, umowa najmu)

kopię dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania obiektu; Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – pełnomocnictwo lub uchwałę o powierzeniu zarządu

2.

okazać dowód osobisty przy składaniu wniosku

aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
ul. Torowa 115
62-800 Kalisz
www.energa-cieplokaliskie.pl tel. 62 500 28 00 / fax: 62 763 22 34
e-mail: cieplokaliskie@energa.pl

 

Projekt i wykonanie Arkomp