Pogotowie ciepłownicze
993

Dodatkowe usługi

Zestawienie usług  świadczonych przez ECK:

1.   Eksploatacja węzłów cieplnych

ECK oferuje prowadzenie kompleksowej eksploatacji węzłów cieplnych przyłączonych do Sieci Ciepłowniczej` Miasta Kalisza, w szczególności:

 • uruchomienie i wyłączenie węzła cieplnego w trakcie rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego,
 • konserwacja wymienników, pomp, urządzeń i instalacji technologicznej,
 • usuwanie drobnych awarii w węźle,
 • całodobowa usługa Pogotowia Ciepłowniczego tel. 993
 • nadzór nad pracą węzła  i automatyki,
 • wykonywanie bieżących przeglądów

 

2.   Usługi laboratoryjne


Zleceniodawcom zewnętrznym oferujemy wykonywanie badań węgla kamiennego, oleju elektroizolacyjnego i turbinowego oraz wody w niżej przedstawionym zakresie:

 

Węgiel kamienny:

 • zawartość wilgoci: przemijającej, analitycznej, w węglu powietrznosuchym i całkowitej;
 • zawartość popiołu;
 • zawartości części lotnych;
 • zawartość siarki całkowitej,
 • ciepło spalania i wartość opałowa (z obliczeń),
 • analiza ziarnowa.

 

Olej elektroizolacyjny:

 • wygląd zewnętrzny (przeźroczystość, barwa, zawartość ciał obcych),
 • zawartość wody wydzielonej,
 • napięcie przebicia,
 • rezystywność,
 • współczynnik strat dielektrycznych,
 • temperatura zapłonu,
 • liczba kwasowa,
 • zawartość wody metodą K. Fischera miareczkowanie kulometryczne.

 

 Olej turbinowy:

 • wygląd zewnętrzny (przeźroczystość, barwa, zawartość ciał obcych),
 • lepkość,
 • odporność na emulgowanie,
 • temperatura zapłonu,
 • liczba kwasowa,
 • zawartość wody metodą K. Fischera miareczkowanie kulometryczne,
 • obecność inhibitora.

 

Woda:

 • zasadowość p, m;
 • twardość ogólna,
 • zawiesina ogólna, łatwoopadająca,
 • odczyn pH,
 • przewodnictwo,
 • ekstrakt eterowy,
 • utlenialność,
 • zawartość żelaza, chlorków, fosforanów, siarczanów, krzemionki.

Badaniu poddawane są próbki pobrane i dostarczone przez klienta na podstawie zlecenia.

Zapraszamy do współpracy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem