Pogotowie ciepłownicze
993

Jak zawrzeć umowę na dostawę ciepła

Jeżeli zawarto już Umowę Przyłączeniową (lub taka nie była wymagana), należy złożyć pisemny wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie energii cieplnej.

Wniosek powinien zawierać:

 

ODBIORCA INDYWIDUALNY

POZOSTALI ODBIORCY

1.

imiona i nazwisko Właściciela
i ew. Współmałżonka

nazwa firmy, spółdzielni, instytucji itp.

2.

adres miejsca zamieszkania,
adres do korespondencji

adres siedziby,
adres do korespondencji,

3.

numery PESEL

NIP

4.

adresy obiektów, których dotyczy umowa z podaniem dla każdego z nich:

  • przeznaczenia części niemieszkalnych,
  • sumarycznej powierzchni pomieszczeń,
  • kubatury obiektu,
  • liczby mieszkańców (dla budynków mieszkalnych)
-

5.

moc zamówiona, w podziale na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i in. (1)

6.

propozycję daty zawarcia umowy

Dokumenty do pobrania:

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

ODBIORCA INDYWIDUALNY

POZOSTALI ODBIORCY

1.

aktualny wypis z Księgi Wieczystej lub kopię dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania obiektu (np. umowa kupna sprzedaży, umowa najmu)

kopię dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania obiektu; Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – pełnomocnictwo lub uchwałę o powierzeniu zarządu

2.

okazać dowód osobisty przy składaniu wniosku

aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem