Pogotowie ciepłownicze
993

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności [PKD] – jest:

 1. [35.30.Z] Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 2. [36.00.Z] Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 3. [42.21.Z] Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 4. [42.22.Z] Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 5. [42.99.Z] Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 6. [43.21.Z] Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 7. [43.22.Z] Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 8. [43.29.Z] Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 9. [43.99.Z] Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 10. [33.13.Z] Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 11. [33.14.Z] Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 12. [33.20.Z] Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 13. [46.74.Z] Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 14. [68.20.Z] Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 15. [68.32.Z] Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 16. [71.12.Z] Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 17. [71.20.B] Pozostałe badania i analizy techniczne,
 18. [82.19.Z] Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 19. [35.1] Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem