Pogotowie ciepłownicze
993

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Projekt nr POIŚ.09.02.00-00-042/10

Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, Działanie 9.2. „Efektywna dystrybucja energii”.

Całkowity koszt Projektu: 30 513 398,05 PLN
Wartość dofinansowania Unii Europejskiej
ze środków Funduszu Spójności:
 18 825 964,49 PLN

Zakres Projektu przewiduje:

1) przebudowę sieci cieplnych na terenie osiedla XXV- lecia – zadania I, IV, VI i VII, Kaliniec – zadania III i IV, Marii Dąbrowskiej – etap II, Dobrzec, Czaszki, Korczak, Zagorzynek, Asnyka, w rejonie ulic: Poznańska - Kościuszki i Kordeckiego w rejonie ul. Górnośląskiej 29/33 w kierunku budynku przy ul. Staszica 28A oraz przebudowę magistralnej sieci cieplnej z Ciepłowni Rejonowej; przebudowę sieci cieplnej od Ronda Westerplatte
w kierunku Szpitala oraz w ul. Południowej.

2) przebudowę przyłączy s.c. do budynków położonych przy ul. Nowy Świat 21; Al. Wojska Polskiego 30 i 34

3) przebudowę węzłów w Szkole przy ul. Mickiewicza, w Szkole przy ul. Serbinowskiej, przebudowę węzłów cieplnych dwufunkcyjnych dla budynków  przy ul. Ogrodowej 20, Kordeckiego 19A oraz  Karpackiej 35-47 i Karpackiej 23-27, przebudowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynku  przy ul. Kordeckiego 36

4) likwidację węzła grupowego i przebudowę niskoparametrowych sieci cieplnych na terenie przy ul. Robotniczej 5 w kierunku budynku przy ul. Obywatelskiej 4 (przebudowa przyłącza i węzła w budynku Przedszkola 26, przebudowa przyłącza i węzła w budynku na ul. Obywatelskiej, przebudowa węzła w budynku Szkoły podstawowej nr 7, przebudowa sieci cieplnej oraz przyłącza s. c. na ul. Ostrowskiej,  )

5) przebudowę węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Barbary i Bogumiła nr 4 i 6 oraz ul. Górnośląskiej 41A wraz z budową przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Barbary i Bogumiła 6 oraz ul. Górnośląskiej 41A

6) przebudowę węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Serbinowskiej nr 16, 16A, 18  i ul. Górnośląskiej 63A wraz z budową przyłączy cieplnych do tych budynków

7) wdrożenie Systemu telemetrii i telemechaniki dla węzłów cieplnych w standardzie GSM/GPRS

8) wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania i optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej

Okres realizacji projektu: 2007-2015.
Projekt w latach 2007-2011 został częściowo zrealizowany przez Miasto Kalisz. Obecnie realizacja projektu została przejęta przez Spółkę Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

Cele i korzyści z realizacji projektu:
Realizowany projekt wpłynie na poprawę parametrów funkcjonowania miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie Kalisza co pozwoli na zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania, podniesienie atrakcyjności ciepła sieciowego oraz wzrost komfortu użytkowania ciepła miejskiej sieci ciepłowniczej. Projekt dzięki poprawie funkcjonowania sieci ciepłowniczej i korzystnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne będzie sprzyjał poprawie jakości życia mieszkańców.

Realizacja projektu pozwoli na wykonanie ogółem 17,71 km sieci oraz przebudowę 17 węzłów cieplnych.

- Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – 32 250,54,
- uniknięte emisje CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów [tys. ton] – 11,1544.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem