Pogotowie ciepłownicze
993

O nas

Spółka Ciepło Kaliskie została powołana do życia aktem notarialnym w dniu 4 października 2011 roku.

Początkowo kapitał zakładowy Spółki wynosił 100.000 zł., a właścicielem 100 % udziałów było Miasto Kalisz.

Głównym celem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie zaopatrzenia w energie cieplną.

W kwietniu 2012 roku Miasto Kalisz wniosło do Spółki aport w postaci stanowiącego jego własność mienia ciepłowniczego, tworzącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55Kodeksu Cywilnego.

Dnia 5 kwietnia 2013 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraziło zgodę na zbycie przez jedynego wspólnika – Miasto Kalisz 90% udziałów Spółki.

W wyniku podpisania w dniu  9 kwietnia 2013 umowy sprzedaży właścicielem 90% udziałów Spółki stała się Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, a Ciepło Kaliskie stało się jednym z podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENERGA.

Struktura kapitałowa Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. przedstawia się następująco:

a)      Energa Kogeneracja Sp. z o.o. posiada 91,24% udziałów;

b)      Miasto Kalisz posiada 8,76% udziałów.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.375.000 zł i dzieli się na 49.375 udziałów po 1000 zł każdy.

W związku z wypowiedzeniem przez Miasto Kalisz Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej SA w Kaliszu umowy dzierżawy mienia ciepłowniczego oraz umowy o świadczenie usług ciepłowniczych na terenie miasta Kalisza, Spółka z dniem 1 kwietnia 2014 roku stała się operatorem miejskiego systemu ciepłowniczego.

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. jest jedną ze spółek wchodzących w skład Linii Biznesowej Wytwarzanie, którego podmiotem wiodącym jest ENERGA Wytwarzanie SA. http://www.energa-wytwarzanie.pl/

Ponadto Spółka jest podmiotem Podsegmentu CHP (ang. Combined Heat and Power), w skład którego wchodzą spółki zajmujące się wytwarzaniem w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła oraz dystrybucją i obrotem energią cieplną.

Liderem Podsegmentu CHP  jest Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu. http://www.energa-kogeneracja.pl/

Mając na uwadze założenia ,,Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Grupie Kapitałowej ENERGA” jak również zobowiązanie do ciągłej poprawy efektów działalności w zakresie minimalizowania  negatywnego odziaływania na środowisko, Ciepło Kaliskie wprowadziło do stosowania we wrześniu 2014  ,,Politykę Środowiskową Grupy ENERGA”.

Z dniem 23.11.2015 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy Spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o..

Obecna nazwa Spółki brzmi: Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem